Els Drs. Albert Feliu i Juan Vicente Luciano guardonats amb el I Premi EsMINDFULNESS

L'objectiu d'aquest estudi realitzat en el PSSJD és avaluar els efectes d'un programa de MSBR sobre els nivells en sèrum de marcadors inflamatoris en pacients amb fibromiàlgia i al mateix temps estudiar la relació entre els nivells d'aquests biomarcadors i la simptomatologia pròpia de la fibromiàlgia, intentant esbrinar el seu possible impacte sobre la severitat clínica de la malaltia i la seva resposta al tractament.

Si aquest estudi, juntament amb el projecte EUDAIMON on s'inclou, presenta resultats prou robustos, facilitaria una possible implementació del programa MBSR en el nostre sistema de salut com a un tractament coadjuvant efectiu per a persones amb fibromiàlgia o d'altres patologies que cursen també amb dolor crònic.

L'Albert Feliu i en Juan Vicente Luciano són doctors en psicologia i investigadors postdoctorals (contracte Sara Borrell i Miguel Servet, respectivament), formen part del grup de recerca "Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)" i actualment treballen en la línia de recerca d'Intervencions Innovadores en Fibromiàlgia.

Vols compartir aquesta notícia?