Resolució beques recerca Parc Sanitari Sant Joan de Déu 2016

La comissió de selecció dels ajuts ha resolt atorgar les quatre beques d'enguany als següents projectes:

  1. Predicció de la resposta al tractament i efectes d'una intervenció de reducció de l'estrès basada en mindfulness (MBSR) sobre marcadors inflamatoris en pacients amb fibromiàlgia: un assaig clínic aleatoritzat. IP: Dr. Albert Feliu, investigador del grup "Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)"
  2. Projecte pilot d'avaluació de l'eficàcia d'un programa d'entrenament en el processament d'emocions en persones amb esquizofrènia. IP: Dra. Elena Huertas, investigadora del grup "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus"
  3. Influència d'un programa d'Activitat Física en la millora de la qualitat de vida en pacients amb SAHS i obesitat. IP: Dra. Elisabet Arellano, investigadora del grup "Investigació clínica i epidemiológica en malalties d'alta prevalença".
  4. Impacte en la implementació d'una estratègia de qualitat sobre la cultura de seguretat del pacient. IP: Dr. Ramon Mir, investigador del grup "La seguretat del Pacient"

Vols compartir aquesta notícia?