L'Equip QPC (Quality of PSychiatric Care) rep el Premi Nacional d'Infermeria de l'Hospital Marqués de Valdecillas

L'equip està format per la investigadora principal, la Sra. Sara Sánchez, infermera especialista en Salud Mental  i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; la Sra. Marta Callarisa, infermera, professora titular i investigadora del Campus Docent de Sant Joan de Déu; la Sra. Nathalia Rodriguez, infermera especialista en Salud Mental  i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; el Dr. Juan Roldan, investigador i profesor titular del Campus Docent; la Dra. Maria Teresa Lluch, catedràtrica de la Universitat de Barcelona i la Dra. Montserrat Puig, investigadora i cap del departament de Infermeria de Salut Mental de  l'Universitat de Barcelona.

L'objectiu del projecte és traduir al castellà la bateria d'escales "Quality of Psychiatric Care", que mesuren la qualitat de les cures en salut mental en els àmbits hospitalari, comunitari i penitenciari; a més d'estudiar la seva fiabilitat i validesa. La implementació d'aquestes escales generarà uns resultats que ajudaran a millorar la pràctica clínica diària i a evidenciar les carències i fortaleses en el sistema de salut en el terreny de la psiquiatria. En el projecte participaran tant usuaris del Parc Sanitari com professionals, que treballin en algun dels 3 àmbits definits per l'estudi.

El projecte també ha rebut una beca del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona, així com el Premi Càtedra Ventosa de l'Associació Espanyola d'Infermeria  de Salut Mental.

Vols compartir aquesta notícia?