Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2016)

La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

Presentació de les convocatòries:

CVN:

Criteris i periódes de priorizació interna:

Informació complementària:

 

Vols compartir aquesta notícia?