Guardonat el Programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari

El programa pilot del PCC en Salut Mental del Parc Sanitari s'inicia al maig del 2013, hi  participen un grup de més de 20 professionals de la institució en el disseny i posada en marxa del mateix als territoris de Cornellà, Esplugues, Gavà i El Prat.

El programa al llarg de tres anys ha estat treballant pel següents objectius:

  • La gestió de les necessitats dels pacients amb una perspectiva global i integral per tal de millorar la seva qualitat de vida.
  • Potenciar l'estada del pacient en el seu àmbit natural, centrant el nucli d'atenció en els recursos domiciliaris i ambulatoris amb el recolzament de les TICs.
  • L'optimització de l'ús dels dispositius assistencials, reduint la fragmentació del procés d'atenció i optimitzant les transicions entre els diferents nivells; potenciant d'aquesta manera un sistema més integral.

Els resultats obtinguts, permeten afirmar que el programa millora notablement la qualitat de vida mental dels pacients a la vegada que s'observa una important satisfacció tant dels pacients com de les famílies. Tanmateix, el programa no suposa un increment dels costos i pot afavorir un descens de les estades dels pacients a l'hospitalització d'aguts augmentant-ne l'ús de l'hospital de dia, situant el nivell d'atenció en un àmbit més natural per al pacient (domicili/comunitat).

El PCC pretén influir, aportant evidència, al futur model d'atenció a la cronicitat en salut mental liderat pel Departament de Salut, i posicionar al Parc Sanitari com a proveïdor referent en la matèria.

Enllaços relacionats

Documents relacionats

Descarregar document relacionat (PDF 120,29 Kb)

Vols compartir aquesta notícia?