Es posa en marxa el projecte "Sant Boi Aging Survey"

Aquest acord vol potenciar la recerca científica i la transferència de coneixements a l'àmbit sociosanitari i dels serveis socials.

L'Ajuntament farà un seguiment a 5.000 persones de més de 50 anys de Sant Boi, en  col·laboració amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb la intenció de promoure i portar a terme actuacions innovadores en el camp de les polítiques públiques de desenvolupament social i de salut de les persones adultes i grans.

La investigació –encapçalada pel Dr. Josep Maria Haro i la Dra. Beatriz Olaya-  estudiarà fins a quin punt, la pèrdua d'autonomia personal afecta a totes les dimensions de la persona, dificultant la interacció en l'entorn social immediat i fent augmentar la necessitat de ser ajudada en les activitats de la vida diària.

També s'analitzaran les situacions de risc social que poden viure aquestes persones grans si no se'l hi cobreix certes necessitats com l'accessibilitat als serveis socials, xarxes de suport social i familiar, estabilitat econòmica o unes condicions de l'habitatge dignes.

Arrel de la diagnosi de necessitats es proposaran diferents mesures de caràcter polític, tècnic i social que serviran de base per a orientar futures propostes de detecció de necessitats, prevenció, actuació i seguiment.

En definitiva, aquesta investigació contribuirà a millorar les previsions de recursos i les pràctiques locals, referent als plans d'atenció de la gent gran de la ciutat.

Vols compartir aquesta notícia?