Enquesta per valorar les experiències psíquiques inusuals en població general. Participa!

L'enquesta té per objectiu explorar les experiències psíquiques inusuals. Es defineixen així per ser poc freqüents en la vida de l'individu, com: la telepatia, la manca de percepció de l'existència del seu propri cos o escoltar la seva propria veu repetida per un eco. Aquestes experiències poden ser viscudes en moments de profunda agitació emocional.

La seva participació permetrà definir millor quines són aquestes experiències inusuals i per què ocorren.

Accés a l'enquesta: aquí.

Vols compartir aquesta notícia?