La Fundació Sandra Ibarra finança un projecte de recerca de l’Hospital sobre leucèmia infantil

La beca, amb un import de 12.500 euros, permetrà a la investigadora dur a terme un projecte de recerca en leucèmies infantils.

El treball de la Dra. Camos, coordinadora de la línia Leucèmia i hemopaties no malignes, es basa en l'estudi de criteris d'estandarització en el diagnòstic i seguiment de la leucèmia linfoblàstica aguda en infants.

*Font: Hospital Sant Joan de Déu

Vols compartir aquesta notícia?