S’impulsen noves línies de recerca en els àmbits sociosanitari, discapacitat intel·lectual i rehabilitació psicosocial en el trastorn mental sever

El conveni de col·laboració entre les tres entitats permetrà unir l'expertesa dels seus professionals, així com compartir la infraestructura i els equipaments necessaris per dur a terme i desenvolupar noves línies d'investigació. Des de l'àmbit del coneixement, es pretén dissenyar i donar suport a nous avenços, amb aplicacions pràctiques objectivables, on el resultats obtinguts puguin revertir, en un futur, en les persones assistides, les seves famílies, els professionals i la comunitat. Resultats on la societat, les persones, en sigui la beneficiaria.

Vols compartir aquesta notícia?