Manel González-Piñero

Responsable d'innovació del CREB UPC i de la XarTEC SALUT

"Fer un mapa de l'estat de les tecnologies dels diferents membres de la XarTEC SALUT i buscar els millors camins per ajudar-les ha estat un dels nostres grans objectius"

L'any 2020 el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC, centre adscrit a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, va rebre el màxim finançament del Fons Europeu pel Desenvolupament Regional (FEDER), gestionat per la Generalitat de Catalunya, per a crear i coordinar la primera xarxa d'innovació en tecnologies sanitàries, la Xartec Salut.

Febrer 2022

A finals d'aquest 2022 van rebre la bona notícia que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) renovava per tres anys més el finançament de la xarxa XarTEC SALUT. Parlem amb Manel González-Piñero, responsable d'innovació del CREB i de la xarxa, per conèixer com han rebut aquesta notícia.

En primer lloc, Manel enhorabona per tot l'equip que formeu part de la XarTEC SALUT, com afronteu aquesta renovació per tres anys més?

Se'ns obre per endavant una etapa on volem afrontar amb èxit tres reptes nous. En primer lloc, volem fer el salt fora del nostre territori i internacionalitzar la xarxa. Sabem que a Europa hi ha iniciatives alineades amb els nostres objectius i ens agradaria establir connexions amb elles, per crear alguna aliança estratègica. En aquest àmbit tenim molta feina a fer i molt per aprendre d'altres països que són líders en camps específics, com la telemedicina a Dinamarca o els Health Games a Finlàndia. Un dels objectius d'aquesta aliança serà permetre crear noves oportunitats per als membres de la XarTEC SALUT, impulsant la cocreació i la col·laboració en projectes internacionals.

El segon repte que volem afrontar és el creixement de la xarxa, arribant fins als 81 membres. Creiem que és molt important connectar els grups que fan tecnologies aplicades al camp de la salut, perquè estem segur que tenen molt a aportar. Des de la XarTEC SALUT volem impulsar la creació de consorcis, de projectes multicèntrics, on hospitals col·laborin amb altres hospitals o centres tecnològics.

I el tercer, reforçar el nostre venture builder que hem creat i que ens ha donat uns resultats molt bons, assessorant 14 empreses en molt poc temps. I ens agradaria créixer a nivell de país i crear aquesta cultura de col·laboració, creant projectes d'abast nacional que puguin competir a nivell internacional.

Ara que ja ens has mostrat cap on creixerà la XarTEC SALUT, ens podries explicar quina va ser la llavor de la xarxa?

Nosaltres com a CREB teníem unes característiques que ens feien diferents, entre elles la capacitat de valorització de tecnologies i de creació de spin-off, gairebé cada any érem capaços de llançar una spin-off al mercat. Dintre del mateix CREB ja funcionàvem com una petita xarxa, amb una bona coordinació entre els 9 grups que en formem part. I teníem un espai compartit entre estudiants, professors, recercaires i emprenedors (spin-offs), on convivim i interactuem. A través d'aquest espai que havíem construït, donàvem eines per afavorir el desenvolupament i creixement de les spin-offs, ja que els emprenedors estaven porta a porta amb professionals que feien recerca, però també estaven en contacte amb estudiants, amb empreses, hospitals, etc. que treballen amb el CREB. Així doncs, des del CREB, els hi oferíem aquest entorn favorable per al seu creixement. I com aquest model ens funcionava tan bé, vam decidir escalar-lo a l'ecosistema català quan va sortir aquesta oportunitat de finançament. Vam veure molt clar que havíem de crear una xarxa en el camp de les tecnologies aplicades a la salut.

Abans de crear la XarTEC SALUT ja teníeu col·laboracions amb altres centres i institucions catalanes?

Per descomptat, des del CREB feia anys que treballàvem amb aquest model de triple o quàdruple hèlix. Teníem projectes en col·laboració amb gairebé tots els hospitals de referència de l'àrea de Barcelona, alguns dels quals molt rellevants. Per exemple amb l'Hospital de Sant Pau vam participar activament en el projecte del pla d'equipaments biomèdics del nou hospital, assessorant-lo tant en l'elecció d'aquestes tecnologies així en com aquestes condicionaven el projecte arquitectònic. Però aquest només és un exemple de molts, des del 2015 formem part de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, on tenim molts projectes amb professionals mèdics tant de l'àmbit maternoinfantil com de la salut mental. També tenim molta relació amb les grans empreses i les PIMES, i en el món de les start-ups. I sempre hem tingut en compte la mirada i el contacte directe amb els usuaris finals i els pacients als quals s'adrecen les tecnologies que desenvolupem.

Com vau iniciar el desenvolupament i l'estructuració de la XarTEC SALUT?

Va ser un projecte que vam estar treballant durant tres mesos i teníem molt clar algunes coses. Per una banda, la xarxa havia de ser molt transversal i incloure tot el ventall de tecnologies aplicades a la salut, des de serious games, passant per robòtica, telemedicina, fins a anàlisis de dades. Per altra banda, havíem de treballar com a nodes, els grups de recerca de les diferents institucions havien de ser un node de la xarxa, on cada node treballés de manera coordinada amb les seves unitats de transferència i que veiés la xarxa com una unitat complementària i de suport a les estructures que ja tenien. Teníem molt clar, des del principi, que no volíem competir amb les unitats existents, sinó que volíem ser un aliat, que els oferís un ventall de nous serveis i un coneixement en diferents camps. Un altre fet important va ser el suport que des de l'inici vam tenir de TIC Salut per gestar una xarxa territorial forta, multicèntrica i transversal. I finalment, vam intentar que dins la xarxa hi hagués un equilibri, tant per la tipologia d'entitats, com per la representació territorial.

Quines són les fites que heu anat assolint al llarg d'aquests anys de vida de la XarTEC SALUT?

En primer lloc, hem creat una estructura semblant a un venture builder, des d'on podem analitzar quines tecnologies hi ha, en quin estat es troben, valoritzar-les, donem suport a la formació d'equips, i podem ajudar a la generació de una spin-off o start-up. Aquest programa, a diferència d'altres, té la capacitat i el finançament per fer un seguiment molt personalitzat a cada projecte. Hem estudiat cada cas un a un i els hi hem donat suport en aquell àmbit més necessari, per exemple tenim casos on hem donat suport en temes de propietat intel·lectual, o pla de negoci, o la patentabilitat de la tecnologia.

En segon lloc, hem detectat molts grups de recerca de diferents institucions del territori que treballen, investiguen i innoven en tecnologies aplicades al camp de la salut. I hem pogut complementar les seves unitats de transferència amb els serveis que oferim des de la xarxa.

Quin és el suport que oferiu com a venture builder als membres de la XarTEC SALUT?

Nosaltres els podem acompanyar al llarg de tot el procés de transferència o bé en algunes de les etapes. Per exemple, en la validació de la tecnologia desenvolupada, els ajudem a definir si aquella idea té espai en el mercat, si pot ser viable i si es pot capitalitzar. D'aquesta manera l'emprenedor/a pot iniciar la seva aventura amb la màxima seguretat possible.

Un cop es decideix engegar amb el procés de creació de la spin-off o start-up, els oferim eines per donar suport a la construcció d'un equip que sigui capaç de construir una bona estratègia, i tenir clar quin és el millor moment i estratègia de sortida al mercat.

Quines dificultats s'enfronta l'ecosistema d'innovadors/es i emprenedors/es catalans?

Una de les principals dificultats a què s'enfronten els investigadors que volen emprendre és la formació d'un equip que faci créixer i pugui gestionar la tecnologia desenvolupada. Pots tenir un projecte de recerca molt potent, però després no ets capaç de fer-ne una gestió, perquè no disposes de les eines o els coneixements necessaris. Per aquest motiu des de la XarTEC SALUT hem volgut acompanyar al grup promotor, fent capacitació i acompanyament.

I una de les altres dificultats, és la retenció del talent, per aquest motiu hem generat un programa dirigit als estudiants de doctorat que obri la via de l'emprenedoria, ajudant a implementar i posar en pràctica tot el coneixement que es genera al llarg d'una tesi doctoral. Ser capaços d'oferir-los un entorn adequat per al desenvolupament de la seva idea és bàsic. Però necessitem, molts més recursos per poder fer una gran aposta com aquesta obrint una tercera via, l'emprenedora, en perfils altament capacitats i formats.

Què ens presentarà aquesta nova etapa que just ara comença?

Principalment, ampliar i fer créixer la xarxa amb nous actors, com ara grups de recerca en tecnologies de la salut de grans hospitals que encara no hi formaven part, o institucions singulars com el Barcelona Supercomputing Center. Però, sobretot, donarem suport a tots aquells grups de recerca de la xarxa que treballen en el desenvolupament de noves tecnologies aplicades al camp de la salut.

"Al llarg d'aquest poc més de 2 anys de vida hem donat suport a uns 14 projectes, entre els quals per exemple trobem projectes com Vincer.AI, Virmedex, Exheus o Xatkit."

Vols compartir aquesta entrevista?