El descobriment de la sobrexpressió de GDF15 en pacients amb malalties mitocondrials ens va obrir las portes a una millora en el seu diagnòstic

La Dra. Cecilia Jiménez-Mallebrera liderà un grup de recerca traslacional centrat en les malalties neuromusculars infantils. El seu laboratori forma part de la Unitat de Patologia Neuromuscular, Servei de Neurologia, de l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), que conjuntament treballen per a millorar el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties, per a poder millorar la qualitat de vida dels nens afectats.

Actualment treballem, bàsicament, en dos grans àrees: les distròfies musculars congènites (DMC) i les malalties mitocondrials. Els nens afectats per DMC neixen amb problemes de debilitat muscular o bé la desenvolupen durant els primers anys de vida; una de les formes més comuns és la malaltia d'Ullrich. Les malalties mitocondrials poden afectar a diferents òrgans, generalment els que necessiten més energia, como músculs, cervell i fetge que són més dependents de la funció mitocondrial.

Quin va ser l'objectiu per a la creació del laboratori de malalties neuromusculars?

Quan em vaig incorporar al HSJD fa 6 anys, vaig posar en marxa el laboratori de recerca mb el principal objectiu d'investigar els mecanismes que causen les malalties neuromusculars i per això vam decidir aplicar varies tècniques d'OMICA, que ens permeten obtenir una visió global de la malaltia; com si es tractés d'una fotografia aèria d'un poble amb el seu entramat de carrers i avingudes.

Quina informació pogueren extreure d'aquest mapa de les vies de senyalització?

Una de les dificultats al enfrontar-se a les malalties neuromusculars és la poca informació que tenim. Gràcies a aquest mapa vàrem poder conèixer millor el procés de la malaltia; veure quines funcions estaven alterades a les cèl·lules musculars del malaltís i comprar l'expressió dels gens en nens afectats versus nens controls (sans). El nostre objectiu era identificar marcadors per al diagnòstic, que és molt complex en aquestes patologies i dianes terapèutiques ja que no existeix un tractament.

I el resultat els va portar a descobrir la sobrexpressió en malaltís de la molècula GDF15?

Efectivament, como a resultat d'un treball que publicarem el 2014 identificarem la sobrexpressió del gen de la molècula GDF15 ("Growth and Differentiation Factor 15) en el múscul dels pacients. Fins a aquell moment aquesta molècula s'havia relacionat amb altres malalties, però nosaltres fórem els primers en relacionar-la amb les malalties mitocondrials.

Quina relació existeix entre el GDF15, els pacients amb malalties mitocondriales i el dany mitocondrial?

Un estudi conjunt entre nosaltres, el laboratori de Bioquímica (col·laboraren el Dr. Artuch i la Dra. Montero), y el grup del Dr. Villarroya (Universitat de Barcelona), ens va permetre corroborar en un grup gran de pacients que el GDF15 estava molt elevat en el sèrum d'aquests últims comparat amb nens sans, la qual cosa ens indicava que aquesta molècula podia ser utilitzada com a biomarcador de la malaltia. Més encara, la sensibilitat i l'especificitat del GDF15 és major que la d'altres marcadors; y utilitzat conjuntament amb altres criteris clínics, bioquímics i patològics ha permès millorar significativament el diagnòstic d'aquest grup de pacients.

A més completarem l'estudi col·laborant amb el grup del Dr. Villarroya que demostrà una relació entre la sobrexpressió de GDF15 i el dany mitocondrial en cèl·lules musculars.

Vols compartir aquesta entrevista?