Breakfast & Learn · Xarxa TECSAM: Fer recerca amb perspectiva de gènere

Online

09:00 h

Tens en compte la qüestió de gènere en el procés d'investigació? I en el de transferència de coneixement? Vols conèixer eines i bones pràctiques en aquest sentit?

En el XVI Breakfast & Learn, la Xarxa TECSAM donarà a conèixer Ways-to-doeines i casos d'èxit per incloure la perspectiva de gènere en la recerca i la transferència.

Conferència a càrrec de Maite Solans Domènech, d'AQuAS.

Les inscripcions són gratuïtes.

Sobre els Breakfast & Learn · TECSAM

Els Breakfast & Learn són una iniciativa formativa de divulgació dedicada a la innovació, valorització i transferència amb un focus especial en la salut mental i la tecnologia, liderada per la Xarxa TECSAM i amb la col·laboració del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Aquestes trobades obertes esperen ser un espai mensual on es comparteixi coneixement i es generin sinergies i networking, on els i les ponents seran persones convidades expertes dins del sector, incloent-hi l'administració, l'àmbit de la recerca, el sector privat i les persones usuàries i familiars.

Les trobades estaran centrades en tres grans àmbits temàtics: Eines per acostar societat i recerca (innovació, màrqueting, contacte amb el sector privat, models de negoci, spin-offs, empoderament de persones afectades i usuàries...), eines per a protegir els resultats de recerca (protecció intel·lectual, patents, altres models de protecció...), i eines per a fer recerca amb investigació clínica (aspectes regulatoris ètics, dispositius mèdics, eines digitals, software...). Així mateix, els grups membres de la Xarxa poden participar com a ponents experts o participants en una taula rodona.


Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Vols compartir aquesta notícia?