Defensa tesi doctoral: Marta Ferrer Quintero

Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i online

12h

"Towards personalized medicine in psychosis: the roles of social cognition and metacognition"

Tesi realitzada per Marta Ferrer Quintero. La tesi ha estat dirigida per la Dra. Elena Huerta Ramos, investigadora del grup de recerca "Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)" de l'IRSJD; i la Dra. Juana Gómez Benito de la Universitat de Barcelona

La defensa de la tesi es realitzarà presencialment a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i online (trobareu l’enllaç en aquest lloc web quan estigui disponible).

Resum

Les persones amb psicosi sovint tenen un mal pronòstic, principalment degut a la manca de tractaments eficaços per millorar el seu funcionament. Això fa que aquestes persones vegin afectada la seva capacitat per a treballar, cura de si mateixos o tenir relacions socials significatives. Hi ha dos constructes que s'han vist molt relacionats amb aquest pobre funcionament: la cognició social, o capacitat per a percebre i interpretar els estímuls socials, i la metacognició, que és la capacitat que tenim per a reflexionar sobre les nostres experiències i integrar aquestes reflexions en una visió global ampla. Hi ha moltes intervencions en cognició social i metacognició, però sembla que no tothom es beneficia, i la seva eficàcia encara és només moderada. Per això, aquesta tesi proposa explorar com es podrien personalitzar les teràpies en cognició social i metacognició. Amb aquesta finalitat, primer es va validar una escala de reconeixement facial d'emocions, es varen trobar perfils de cognició social i metacognició en persones amb primer episodi psicòtic, tant en una mostra sencera com separat per gènere, i finalment vàrem explorar si el sexe és un moderador important de la relació entre la cognició social i el funcionament. 

Els resultats d'aquesta tesi mostren que les persones amb psicosi podrien rebre un tractament personalitzat en cognició social o metacognició des del començament de la malaltia, però que per triar ho s'hauria de tenir en compte el sexe biològic de la persona, donat que els homes i les dones presenten diferències importants en el processament d'aquest tipus d'informació. 

Vols compartir aquesta notícia?