#SeminarIRSJD · Prevalença i factors explicatius de la no iniciació pediàtrica i l'impacte en costos de la no iniciació pediàtrica en antibiòtics i medicaments de salut mental.

Online

15:30h

Seminari exclusiu per personal de la institució. Si desitges obtenir l'enllaç de connexió contacta amb comunicaciofsjd(ELIMINAR)@fsjd.org

Resum

Primerament es contextualitzarà la manca d'adherència als tractaments farmacològics en general i específicament en la població pediàtrica. S'explicaran els resultats d'un estudi observacional amb Real World Data (RWD) en què s'analitza una cohort de pacients (<18 anys) que durant el període 2017-2018 van rebre noves prescripcions farmacològiques al sistema sanitari públic català. S'analitza la prevalença de no-iniciació d'aquestes noves prescripcions passat 1 i 6 mesos de la prescripció, i s'exploren els factors explicatius associats a aquest comportament.

Seguidament s'explorarà l'impacte econòmic de la no iniciació en fàrmacs de salut mental prescrits a la població pediàtrica durant el període 2016-2017 a Catalunya. S'analitza els factors explicatius associats a la no iniciació en aquest grup de fàrmacs, així com l'ús de serveis mèdics i els costos incorreguts pels pacients durant l'any posterior a la nova prescripció, des de la perspectiva del sistema sanitari.  

Per últim, s'identificaran els factors explicatius d'aquest comportament i es veurà l'impacte en visites a Atenció Primària al sistema públic Català.

Informació de les ponents

La investigadora Cristina Carbonell és graduada en Farmàcia des del 2019 per la Universitat de Barcelona (UB).

Durant el curs acadèmic 2015-2016 va realitzar una estada Erasmus a la University of Eastern Finland (UEF). Al mateix any va formar part del grup de recerca BAS com a research assistant, dins del Center for Drug Research (CDR) de la University of Helsinki.

L'any 2017 va ser becària a la unitat d'experimentació animal de l'Hospital Sant Joan de Déu, així com a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Actualment forma part del grup PRISMA com a investigadora predoctoral en la línia de no-iniciació pediàtrica.

La investigadora Alba Sánchez és graduada en Farmàcia des de 2016 per la Universitat de Barcelona (UB). Durant el curs acadèmic 2014 - 2015 va realitzar una estada Erasmus a la Ege University (Turquia). En finalitzar els estudis de grau va iniciar el màster European Health Economics & Management (Eu-HEM), graduant-se al 2018 per la Erasmus Univeristy Rotterdam (Països Baixos). Durant els estudis de màster va realitzar estades a la Università di Bologna (Itàlia) i al Management Centre Innsbruck (Àustria).

L'any 2018 va formar part de l'equip d'assessors de qualitat de medicaments biològics com a research intern, dins del Medicine Evaluation Board (MEB) dels Països Baixos.

Actualment forma part del grup PRISMA com a investigadora predoctoral en la línia d'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries

Vols compartir aquesta notícia?