Webinar IRISCAT · "Assaigs Clínics amb CarT Cells per càncers hematològics"

Online

16:00h-17:45h

  • Dr. Javier Briones · Cap de la Unitat d’Hematologia Clínica de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Sobre el seminari

La immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T (IAT) ha estat objecte d'investigació des de fa més de 20 anys. Una variant de la immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T consisteix en la modificació genètica d'aquestes cèl·lules amb receptors T antigen-específics (teràpia CART). Aquestes tècniques presenten clars avantatges, però hi ha alguns problemes metodològics que impedeixen la seva aplicació clínica a pacients amb càncer.

Per evitar aquests problemes, s'ha desenvolupat un procediment d'immunoteràpia amb cèl·lules T mitjançant la seva modificació genètica amb receptors quimèrics antigen-específics (àmpliament coneguts amb l'acrònim anglosaxó "Cars"). Un CAR està constituït per un anticòs monoclonal, que reconeix un antigen, unit al domini de senyalització intracel·lular de la cadena z del complex CD3 i una molècula coestimulador.

A la clínica, el major impacte fins a la data s'ha obtingut amb Cars dirigits enfront de CD19. L'extraordinària experiència obtinguda en aquests pacients ha portat a l'aplicació de la teràpia CART dirigides a dianes diferents a CD19, per al tractament d'altres neoplàsies hematològiques. Els avenços obtinguts en els darrers 5 anys en el camp de la immunologia antitumoral han permès col·locar la immunoteràpia en primera línia en el tractament de neoplàsies hematològiques, la qual cosa suposa un canvi radical en el disseny dels tractaments, focalitzats en les cèl·lules de sistema immune en comptes de les pròpies cèl·lules tumorals.

Què és l’aliança IRISCAT?

El Govern de la Generalitat va crear l'aliança IRISCAT per tal de desenvolupar una estratègia coordinada entre els instituts de recerca i innovació del Sistema de Salut de Catalunya, i amb el principal objectiu de millorar la salut de la població del país mitjançant la promoció i l'impuls de la recerca clínica i translacional. Aquest espai de cooperació compte amb la implicació i el compromís de tots els centres d'R+I sanitaris, i té un Pla Estratègic aprovat que inclou diverses línies i accions a desenvolupar per tal de generar sinergies, col·laboracions i abordar reptes de present i futur de forma coordinada. L'aliança IRISCAT obre un gran ventall d'oportunitats per tal de consolidar el nostre ecosistema com a referència en recerca i innovació a nivell d'Europa. Malgrat la crisi social, econòmica i sanitària generada, l'actual pandèmia també ha accelerat moltes d'aquestes iniciatives i ha obert escletxes que hem de poder aprofitar.

L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu forma part de l’aliança IRISCAT des de l’any 2020, juntament amb altres instituts de recerca i innovació de Catalunya.

Vols compartir aquesta notícia?