Seminari IRSJD: Eficàcia de l'Entrenament Metacognitiu (EMC) en persones amb inici recent de psicosi

Auditori Dr. J. Plaza

Ponent: Dra. Susana Ochoa, coordinadora de la Unitat de Recerca de PSSJD. Investigadora IRSJD.

El EMC és un programa d'entrenamentmetacognitiu en grup dirigit a reduir els biaixos cognitius i la cognició social que estan involucrats en la formació i el manteniment dels símptomes psicótics. L'eficàcia del tractament ha estat provada en persones amb esquizofrènia i el nostre grup té com a objectiu avaluar l'eficàcia d'est en primers episodis amb la intenció de realitzar intervencions primerenques. Es va comparar l'eficàcia de l'EMC respecte a un grup psicoeducativo en un total de 126 pacients de 9 serveis de salut mental d'Espanya. Es van prendre mesures basals, post-teràpia i de seguiment als 6 mesos. Els resultats mostren que tots dos grups redueixen símptomes, no obstant això, en el EMC la grandària de l'efecte de la millora és major especialment en el seguiment. A més l'EMC és superior que el grup psicoeducatiu a reduir el insight cognitiu i les creences irracionals. Els resultats mostren que el EMC és un tractament eficaç per reduir símptomes psicótics, millorar la consciència cognitiva i reduir les creences irracionals, aspectes crucials en l'evolució del trastorn psicótic.

Vols compartir aquesta notícia?