Lectura tesi doctoral: Guillem Pascual Pastó

Auditori Dr. J. Plaza – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

"Farmacocinètica i eficàcia preclínica de teràpies innovadores per al retinoblastoma refractari"

Tesi realitzada per Guillem Pascual Pastó i dirigida pel Dr. Angel Montero Carcaboso, coordinador del grup "Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids infantils" de l'Insitut de Recerca Sant Joan de Déu.

Resum

El retinoblastoma és un tumor pediàtric originat durant el desenvolupament de la retina. A Sant Joan de Déu hem establert a partir de biòpsies dels nostres pacients nous models preclínics (cultius cel·lulars i empelts en ratolins) representatius de la malaltia. Aquests models ens han permès estudiar la farmacocinètica (distribució en els teixits i eficàcia antitumoral de noves teràpies per al retinoblastoma resistent als tractaments convencionals. Els prometedors resultats generats en el marc d'aquesta tesi doctoral han permès aconseguir un assaigs clínic fase 1 per al tractament de pacients amb retinoblastoma amb el virus oncolític VCN-01

Vols compartir aquesta notícia?