11a edició del curs "Avaluació econòmica i política sociosanitària"

Universidad Loyola Andalucía - Campus Sevilla C/. Energía Solar, 1 - 41014 Sevilla

Entre els dies 20 i 23 de Novembre es realitzarà a la Universitat Loyola Andalusia – Campus Sevilla una nova edició del curs "Avaluació Econòmica i Política Sociosanitari".

El curs està organitzat pel Dr. Antoni Serrano (director)i la Dra. Maria Rubio(coordinadora), amb la col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Asociación científi-ca PSICOST, el London School of Economics, el Center for the Economics of Physical and Mental Health (Institute of Psychiatry King's College of London) i Universitat Loyola Andalusia

El curs d'avaluació econòmica i política sociosanitària pretén dotar a l'alumne dels coneixements bàsics sobre l'economia de la salut i les polítiques sociosanitàries amb un especial focus sobre aquells mètodes d'investigació que poden promoure la gestió basada en l'evidència.

El curs va dirigit, principalment, als professionals i directius de serveis sanitaris públics o privats, responsables clínics d'hospitals i atenció primària, tècnics i professionals de gestió de les institucions sanitàries i professionals sanitaris llicenciats. A més també pot interessar als llicenciats en econòmiques, administració i direcció d'empreses, medicina, psicologia, etc.

Amb la certificació de participació emesa per la Universitat de Loyola, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l'Associació Científica PSICOST.

Més informació:

Vols compartir aquesta notícia?