XARTECSALUT | HealthTech2030

Nau Bostik, Barcelona

13:00h-20:30h

Do not miss the opportunity to connect with reconized researchers and actors from the field of Health and Technology with the aim of embracing together the future challenges of the HealthTech sector.

The event is open and free to all interested in Health Technologies.

SOBRE XARTEC SALUT

Xartec Salut és una xarxa que pretén ser un catalitzador del R+D+i en l'àmbit de la HealthTech a Catalunya, fomentant l'intercanvi de coneixement i la transferència de tecnologia entre grups de recerca, institucions, hospitals i empreses, fomentant la creació i creixement de noves empreses innovadores i oferint instruments eficients per a la transferència de tecnologia amb major impacte econòmic i social.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Vols compartir aquesta notícia?