Subvencions d’iniciatives innovadores d’emprenedoria social i/o tecnològica


Convocatoria "abierta"
caduca en menys de 10 dies
Me interesa
Entidad convocante:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Entre 5.000 € a 15.000 €
Descripción:

Impulsar l'emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d' innovació, facilitant l'acompanyament d'una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.

Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària total de 150.000,00€, a càrrec del pressupost de l'AMB de l'any 2024. A aquesta quantia es distribuirà entre tots els projectes subvencionats, que hauran de tenir un pressupost orientatiu d'entre 5.000 i 15.000 euros.

El termini d'execució dels projectes és de 4 mesos.

Requisitos

Agunes de les temàtiques possibles de projecte

Pràctiques d'innovació social

 • Projectes que donin resposta a reptes i valors socials: projectes de serveis socials, ocupació i auto-ocupació, educatius, infància, jovent, gent gran, polítiques de gènere i persones amb discapacitat, que fomentin la igualtat d'oportunitats i/o la reducció de desigualtats.
 • Dinamització i participació ciutadana.
 • Moneda complementària.

Solucions smart en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida

 • Solucions smart de millora en medi ambient, mobilitat, governança, economia, persones i habitatge.
 • Internet de les coses i/o objectes intel·ligents.
 • Sistemes de consum responsable (llum, gas, aigua, alimentació,...).
 • Aplicacions per la eco-innovació.
 • Gestió energètica eficient i circular.
 • Servitització de producte.

Tendències tecnològiques emergents en economia circular:

 • Aplicacions per la eco-innovació.
 • Gestió energètica eficient i circular.
 • Servitització de producte.
Splicitud

Veure anexos adjunts amb documentació a presentar.

https://tramits.amb.cat/amb-subvencio-emprenedoria-social/identificacio

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció de la recerca abans del 30 de maig de 2024.