Ajuts per incorporar personal investigador postdoctoral (Beatriu de Pinós)


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoría:
Recursos Humans
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
137.423,10 € sou + 12.000 € bossa
Descripción:

Els ajuts Beatriu de Pinós contribueixen directament a la implementació de l'espai europeu de recerca, incentivant la mobilitat internacional, la intersectorialitat, la multidisciplinarietat i l'atracció de personal investigador amb potencial per destacar com a líders en el seu camp de recerca, donant-los l'oportunitat de continuar desenvolupant la seva carrera professional. L'objectiu del programa també és aportar aquest
potencial als grups de les institucions de recerca de Catalunya per tal d'enfortir la massa crítica del país en la recerca en qualsevol àmbit científic.

L'import total de l'ajut per a la contractació del personal investigador és 137.423,10 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els tres (3) anys de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Addicionalment, l'ajut també compta amb un import de 12.000,00 euros.

Requisitos

Les persones candidates de qualsevol nacionalitat han de complir els requisits següents:

 • Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2021 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos (2) anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos (2) anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

Els ajuts concedits tenen una durada de tres (3) anys.

Splicitud

Imprés de sol·licitud normlitzat consta d'un formulari general i d'un document annex que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat.

 • La informació que cal especificar a l'annex del formulari és:
  • breu currículum de la persona candidata
  • descripció dels elements més destacats del grup de recerca, de la persona investigadora responsable de l'ajut i de l'entitat als quals s'incorpora la persona candidata
  • breu descripció de l'activitat científica que es vol realitzar, incloent-hi el pla de treball de l'activitat científica i formativa que es pretén desenvolupar
  • aspectes d'impacte, comunicació i difusió
  • aspectes ètics del projecte de recerca previst.

En cas d’interès, contacatr amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 27 de febrer de 2024