Premis Nacionals de Recerca 2023


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Categoría:
Premios
Ámbito:
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Segons Modalitat
Descripción:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca els premis següents:

  • Premi Nacional de Recerca
  • Premi Nacional de Recerca al Talent Jove
  • Premi Nacional de Comunicació Científica
  • Premi Nacional de Mecenatge Científic
  • Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I
  • Premi Nacional d'Innovació a la Creació d'una Empresa de Base Científica

Amb l'objectiu de fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país.

Requisitos

PREMI NACIONAL DE RECERCA

- Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- No és indispensable que les persones siguin originàries de Catalunya, ni que hi treballin en l'actualitat o hi hagin treballat. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures.

- Quantitat de 40.000 euros. En el cas d'atorgar-se el premi a dues persones candidates, la dotació econòmica es repartirà a parts
iguals (20.000 euros cada guardonat).

PREMI NACIONAL DE RECERCA AL TALENT JOVE

- Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Poden aspirar al premi els investigadors i les investigadores en actiu que no hagin complert 40 anys en la data de tancament d'aquesta convocatòria i que actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya i/o a l'estranger. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures.

- En el cas de les dones investigadores, s'augmentarà un any més en l'edat mínima per fill/a acreditat/ada.

-Quantitat de 10.000 euros. En el cas d'atorgar-se el premi a dues persones candidates, la dotació econòmica es repartirà a parts
iguals (5.000 euros cada guardonat/da.)

PREMI NACIONAL DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

- El jurat premiarà la millor iniciativa de comunicació i divulgació científica feta a Catalunya en qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions i festivals, entre d'altres), així com els professionals d'aquests àmbits.

-El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

PREMI NACIONAL DE MECENATGE CIENTÍFIC

El jurat premiarà, com a reconeixement institucional, les persones, empreses o entitats per la donació o la seva contribució a la generació de recursos filantròpics per promoure o recolzar projectes científics a Catalunya.

- El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

PREMI NACIONAL AL PARTENARIAT PUBLICOPRIVAT EN R+I

- El jurat premiarà les persones, entitats o empreses per les seves iniciatives de foment de la cooperació entre el sector públic i el privat en les activitats de recerca i la impulsió de programes de finançament privat de la recerca i la innovació.

-El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

PREMI NACIONAL D'INNOVACIÓ A LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA DE BASE CIENTÍFICA

Poden presentar-s'hi les 12 universitats i centres de recerca reconeguts, sense ànim de lucre, que participin del sistema de R+D+I de Catalunya, mitjançant la creació d'una empresa basada en la recerca amb una antiguitat ≤ a 3 anys. 

El premi va adreçat a la universitat o centre de recerca impulsor. Indicadors d'avaluació:

1. La necessitat o les necessitats del mercat que l'empresa vol adreçar (missió de l'empresa).

2. Estratègia de protecció de la propietat intel·lectual de l'empresa.

3. Pla de desenvolupament o pla de negoci de l'empresa de base científica amb la inclusió de possiblesclients, públics o privats, interessats.

4. Participació en rondes de finançament privat o cofinançament públic.

5. Equip directiu de l'empresa, tot especificant el rol de l'investigador o investigadors en aquesta.

Splicitud

La presentació de candidatures es realitzarà a través de la pàgina web de l'FCRI (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.

La documentació necessària és la següent:

Dades identificatives de la persona proposada: dades generals, dades addicionals (publicacions, número de tesi, nombre de patents, premis, distincions, etc.); currículum complet de la persona proposada (format Word o PDF); i resum dels mèrits de la persona proposada pels quals es presenta la candidatura.

- Els noms de les persones i entitats guanyadores es publicaran a la pàgina web de l'FCRI (www.fundaciorecerca.cat).

En cas d'interés, contactar amb el Departament de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 20 de setembre de 2023. frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es