Premi SANOFI-PASTEUR a la millor inicitiva en l'àmbit de la prevenció de les Malalties Infeccioses amb vacunació


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
2.500 €
Descripción:

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC), amb el patrocini de Sanofi-Pasteur, convoca el premi a la millor iniciativa en l'àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació.

Requisitos

Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat d'un any com a mínim i estar al corrent del pagament de les quotes. Es poden presentar socis a títol individual o en grup.

- El tema del projecte ha d'estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació: aspectes microbiològics, assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents...

- Les iniciatives poden ser tecnològiques, de gestió assistencial, divulgatives o de recerca i poden ser part, però no necessàriament, del desenvolupament d' una tesi doctoral.

- Les iniciatives que es presentin han d'haver estat exposades o publicades durant els anys 2022 o 2023 o bé estar en disposició de documentació que acrediti que es realitzaran durant el 2023.

Splicitud

- Memòria del projecte realitzat o a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.

- Currículum vitae.

- Dades d'afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

La sol·licitud anirà adreçada a:

Secretaria de la SCMIMC. Att. Xavier Nieves (Premi SCMIMC Iniciativa). Correu electrònic: xaviernieves(ELIMINAR)@academia.cat

En cas d’interés contacatr amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es abans del dia 24 de setembre