Ajuts per a convidar a investigadors/es de reconegut prestigi internacional


Convocatoria "abierta"
Entidad convocante:
IRSJD
Categoría:
Mobilitat
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
700 € / 1.500 €
Descripción:

L'IRSJD convoca ajuts per a convidar investigadors i investigadores de Centres de Recerca, Hospitals i Universitats de reconegut prestigi internacional amb l'objectiu final d'afavorir la internacionalització dels grups de recerca.

OBJECTIU: Finançar una part de les despeses derivades de la mobilitat de personal investigador de reconegut prestigi internacional a l'IRSJD, durant l'any 2022.

L'import finançat s'haurà de destinar a cobrir part de les despeses de viatge i estada seguint el següent criteri:

  • Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat d'Europa: fins un màxim de 700€.
  • Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat de la resta del món: fins un màxim de 1.500€.

Els ajuts concedits en aquesta convocatòria tindran un període d'execució màxim de 12 mesos.

La dotació anual prevista per a la convocatòria 2022 és de 3.000 euros.

Requisitos

Poden optar a aquests ajuts els/les caps de grups de recerca de l'IRSJD.

L'estada del convidat o convidada ha de tenir contingut científic d'alt nivell relacionat amb projectes de recerca finançats en curs; participació en congrés o simposi internacional organitzat per el grup que presenta la sol·licitud; tesis doctorals, o activitats similars.

El marc de l'activitat a desenvolupar haurà de ser sempre l'àmbit pediàtric.

S'haurà de fer publicitat de l'ajut rebut a qualsevol material de difusió de l'activitat a desenvolupar, sempre incloent la filiació IRSJD.

Splicitud

Caldrà la presentació de la següent documentació:

1. Imprès de sol·licitud de l'ajut.

2. Currículum de la persona convidada.

3. Currículum del/la cap de grup de recerca de l'IRSJD.

4. Memòria de l'activitat a desenvolupar per part del personal investigador convidat (màxim 1.000 paraules).

La presentació de les sol·licituds serà a través de l'adreça de correu electrònic: hospitalbarcelona.comite-recerca(ELIMINAR)@sjd.es

Per a més informació o en cas d'interès en aquesta convocatòria, si us plau, contacteu amb el departament de Gestió i Promoció de la Recerca amb la màxima antelació.