Ajuts a l'organització de congressos, simposis i reunions científiques internacionals IRSJD 2022


Convocatoria "abierta"
Entidad convocante:
IRSJD
Categoría:
Jornades/Congressos
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
3.000€
Descripción:

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) amb l'objectiu de fomentar i promoure la recerca de qualitat, impulsa accions de difusió que valoritzin els resultats de la recerca feta en el marc de l'Institut, tenint en compte el seu impacte científic, tecnològic, social o assistencial. Seguint aquesta directriu l'IRSJD publica la Convocatòria d'ajuts a l'organització de congressos, simposis i reunions científiques internacionals, que es regirà per les següents bases:

Concedir un màxim de 6 ajuts per a l'organització d'un Congrés, Simposi o Reunió científica internacional d'alt nivell en el marc del IRSJD que disposa de cofinançament per part d'altres entitats de recerca.

Aquesta convocatòria serà oberta des del 17 de gener del 2022 fins a esgotar pressupost.

Els ajuts concedits en aquesta convocatòria tindran un període màxim d'execució de 9 mesos. La dotació econòmica total d'aquesta convocatòria és de 3.000€. El pressupost destinat a finançar aquest ajut prové de donacions per investigar en medicina pediàtrica.

Requisitos

Poden optar a aquest ajuts tot el personal investigador de l'IRSJD, que tingui vinculació estable amb el seu centre i sigui doctor/a.

La persona sol·licitant ha de formar part del Comitè científic o del Comitè organitzador del Congrés.

Splicitud

Els interessats presentaran la sol·licitud en el model establert i el seu currículum (format lliure).

La presentació de les sol·licituds serà a través de l'adreça de correu electrònic: hospitalbarcelona.comite-recerca(ELIMINAR)@sjd.es

Per a més informació o en cas d'interès en aquesta convocatòria, si us plau, contacteu amb el departament de Gestió i Promoció de la Recerca.