Premis Fundació Princesa de Girona a la Investigació científica


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
Fundació Princesa de Girona
Categoría:
Premios
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
20.000 €
Descripción:

Objecte

El propòsit d'aquesta categoria és premiar la trajectòria de joves científics (inclosos els que treballin en el camp de les ciències humanes i socials) amb experiències o projectes de recerca destacats en la seva disciplina, emprenedors, innovadors i amb un potencial elevat de desenvolupament futur.

La categoria està destinada a joves investigadors de les diferents ciències, des de les naturals i tècniques fins a les socials i humanes.

Requisitos

- Tenir entre 16 i 35 anys d'edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d'haver nascut entre el 31 d'octubre de 1984 i el 30 d'octubre de 2005.

- Haver nascut o residir legalment a Espanya.

- Les cartes de suport han de tenir forma de carta personalitzada i s'han d'incloure en el camp corresponent del formulari de candidatura.

Amb l'objectiu de promoure la participació, a aquelles persones candidates amb fills al seu càrrec se'ls aplicarà una ampliació de la franja d'edat d'un any per cada fill. Per a això han d'acreditar les candidates, si s'escau, aquesta condició adjuntant fotocòpia del llibre de família a la documentació sol·licitada. En el cas de candidats que hagin sol·licitat un permís oficial de paternitat s'aplicarà la mateixa ampliació prèvia acreditació documental.

Splicitud

Termini

En cas d'interès, contactar amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.org o amb la vostra persona de contacte abans del 24 d’octubre de 2021.

Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del formulari accessible al web: www.fpdgi.org