Premis Sanitat Baix Llobregat 2021


Convocatoria "abierta"
caduca en menos de 30 días
Entidad convocante:
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Categoría:
Premios
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
1.500 €
Descripción:

Resum

Concedir un premi a la millor publicació i a la millor comunicació, dins l'àmbit de l'Atenció Primària i de l'Atenció Hospitalària.

Podran participar els metges i metgesses que vinquin i/o treballin a la comarca del Baix Llobregat, de forma individual o col·lectiva formant un equip de treball i que es dediquin total o parcialmente a l'àmbit de l'atenció primària o l'atenció hospitalària.

Es impresencindible estar col·legiat al COMB.

Modalitats i dotació

Millor publicació d'atenció primària (1.500 €) i d'atenció hospitalària (1.500 €) publicar durant els dos darrers anys en una revista indexada

Millor comunicació oral o escrita d'atenció primària (1.500 €) i d'atenció hospitalària (1.500 €) presentada a un congrés durant els dos darrers anys.

Millor publicació o comunicació, realitzada per un/a metge/ssa resident (1.500 €)

Els treballs podran estar redactats en català, castellà o anglès. En aquest darrer cas serà necessari aportar còpia traduïda al català o castellà.

Splicitud

Documentació a presentar

Veure bases adjuntes amb els requeriments per cadascuna de les modalitats.

Lloc de presentació

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 21 de setembre de 2018.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a premisbaixllobregat@comb.cat