Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
Fundació Societat Catalana de Neurologia
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
20.000 €
Descripción:

Objectiu

Ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: "Recerca bàsica i clínica".

Requisitos

L'investigador principal haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ser membre de la Societat Catalana de Neurologia.

El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.

Splicitud

Documentació

Memòria:

- Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l'investigador principal i de la resta d'investigadors.

- Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.

- Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l'estudi.

- Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris i la disponibilitat.

- Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.

S'haurà d'enviar la memòria del projecte escrita en català, castellà o anglès per via correu electrònic a la Societat Catalana de Neurologia scn(ELIMINAR)@suportserveis.com o via formulari de la web de la Societat Catalans de Neurologia.

En cas d’interès contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 12 d’abril.