Projectes de Recerca de la Societat Catalana de Cardiologia 2021


Convocatoria "abierta"
caduca en menos de 30 días
Entidad convocante:
Societat Catalana de Cardiologia
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
10.000 €
Descripción:

Convocar dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits.

Requisitos

L'investigador principal i el 50 % de l'equip investigador haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ser membre de la SCC.

El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.

Splicitud

La memòria del projecte haurà d'incloure:

a) Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l'investigador principal i de la resta d'investigadors.
b) Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
c) Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l'estudi.
d) Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris, pressupost i la disponibilitat.
e) Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema

En cas d’interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 23 de març de 2021.