Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica: Contribuint al futur


Convocatoria "abierta"
caduca en menos de 30 días
Entidad convocante:
Fundació Banc Sabadell
Categoría:
Premios
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
50.000 €
Descripción:

Objectiu

Incentivar ireconèixer el treball dels investigadors espanyols en el campde la recerca en biomedicina i ciències de la salut, fa públicala convocatòria de la catorzena edició del Premi FundacióBanc Sabadell a la Investigació Biomèdica 2021 en totes les especialitats biomèdiques (recerca bàsica i recerca aplicada).

Requisitos

Requisits

- El premi es concedirà a un investigador amb un currículum destacat en el camp de la recerca en biomedicina i ciències de la salut.

- Els candidats han de complir els següents requisits acumulatius:investigadors fins a 42 anys (complerts a 31 de desembre de 2020) de qualsevol nacionalitat que faci un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d'un any per cada fill quan s'hagin produït interrupcions a la carrera professional per maternitat.

- Els candidats han de ser proposats per persones vinculadesa universitats, hospitals o centres de recerca.

Splicitud

Documentació

- Una carta de presentació de la persona que proposa el candidat,en format PDF.

- El currículum del candidat, en format PDF, en un màxim de 5 pàgines.

- Un únic document en format PDF que inclogui (i) una llista ambels treballs d'investigació realitzats més rellevants (màxim 10) i (ii)una còpia dels citats articles.

Sol·licituds

En cas d'interès, contacteu abans deel 18 de març amb el Departament de Promoció i Gestió de la Recerca.

Les propostes s'hauran d'enviar, en castellà o en anglès, a través d'Internet:

www.fundaciobancsabadell.com