Beques de Recerca IRSJD – Carmen de Torres 2021


Convocatoria "abierta"
caduca en menos de 30 días
Entidad convocante:
IRSJD
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
27.000 € anuals.
Descripción:

Finançar dos ajuts per a la contractació de personal per a la realització d'un projecte de recerca col·laboratiu, dirigit per investigadors dels grups de l'Hospital Sant Joan de Déu.

La durada de l'ajut serà de 3 anys.

La incorporació dels candidats s'haurà de fer en el termini màxim de 6 mesos des de la data de concessió de l'ajut.

S'ofereix un contracte laboral a jornada completa amb la Fundació Sant Joan de Déu amb un salari de 27.000 €/any cost empresa.

Requisitos

Podran ser sol·licitants dels ajuts investigadors principals dels grups de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu, que necessàriament hauran de presentar la sol·licitud en col·laboració amb un IP d'un grup de recerca de l'IRSJD.

Només es podrà presentar una sol·licitud per investigador/a principal.

L'investigador o investigadora que obtingui una beca en aquesta convocatòria no es podrà presentar a futures convocatòries fins que finalitzi l'execució del projecte guanyador.

La incompatibilitat també afecta a aquelles persones que consten com a co-IP d'un projecte finançat.

El nombre màxim de concessions està limitat a 1 ajut per cada grup de recerca.

Splicitud

Les persones interessades presentaran les sol·licituds en els models normalitzats:

1) Memòria de la proposta.

2) Curriculum vitae IP.

La presentació de les sol·licituds serà a través de l'adreça de correu electrònic: comiterecerca@sjdhospitalbarcelona.org

La manca de presentació de la documentació esmentada en el termini previst no té caràcter esmenable i comporta l'exclusió de la sol·licitud durant la fase d'admissió.