María Virginia Montiel

Investigador pre-doc

Projectes

Nom del projecte:
Innovative Medicines Initiative 2 Joint EU: Autism Innovative Medicine Studies – 2 – Trials’ —‘AIMS-2-TRIALS’
Investigador/a principal
Mercedes Serrano Gimaré
Entitat/es finançadora/es:
King's College London
Codi
777394
Data de inici-fi:
2023 - 2025
Més projectes