La informació i l'educació del pacient participant en un assaig clínic és clau, tant per assegurar el seu màxim confort durant la seva col·laboració, com en relació amb l'adherència al tractament.

Quan parlem d'assajos clínics pediàtrics, aquests materials han de considerar formats i continguts intel·ligibles per aquest grup de la població. Conceptes científics complets o documents excessivament llargs i amb un format poc amigable, no compliran la seva missió informativa.

Com es fa?

A través d'un panell de pacients o cuidadors durem a terme una revisió dels materials educatius d'un assaig clínic mitjançant una metodologia científica. Els aspectes que res revisaran seran:

  • Health literacy (nivell de comprensió de la informació científica per a persones no expertes)
  • Format del material
  • Ús de gràfics, esquemes, dibuixos, etc.
  • Etc.