Participació de Pacients en Investigació / Serveis professionals

Assessorament en campanyes de comunicació / conscienciació

La informació sobre salut és essencial perquè la ciutadania porti a terme hàbits saludables. Quan ens focalitzem en grups de població que pateixen una malaltia, és important oferir-los informació, eines i materials que els ajudin en el maneig del dia a dia de la malaltia.

L'Àrea de Participació de Pacients en Investigació ofereix un servei de consultoria i assessorament que inclou a més de la perspectiva de pacient com a públic de campanyes de comunicació en salut.

Com es fa?

  • Oferint la revisió de professionals mèdics.
  • Incorporant l'avaluació del pacient en el disseny de la campanya.
  • Assessorant sobre formats adequats per a la població pediàtrica.