Participació de Pacients en Investigació

Espai pacients i famílies

El IRSJD promou la investigació centrada en la participació dels pacients i de les seves famílies, tant en les iniciatives que són liderades per l'organització com en aquelles en què participem.

Des de l'Àrea de Participació del Pacient en Investigació treballa per:

  • Donar resposta a les necessitats mèdiques dels pacients i de les famílies, mitjançant un diàleg proper que ens permeti conèixer les seves prioritats.
  • Facilitar la interacció entre pacients i famílies amb els investigadors per dissenyar projectes d'investigació el més adaptats possibles a les característiques dels pacients que hi participaran.
  • Promoure la difusió dels resultats de les iniciatives de recerca amb un format accessible per a pacients i famílies, contribuint a un model de responsabilitat social de la recerca.

Per fer factible aquest model és essencial la col·laboració amb les organitzacions de pacients, així com amb la resta d'agents implicats en la investigació (institucions acadèmiques, indústria farmacèutica, reguladors, etc.).

Si vols rebre més informació sobre com participar en qualitat de pacient o família en els projectes d'investigació de l’organització contacta.