L'Institut

Missatge del director

Dr. Francesc Palau

Director de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) és un centre mèdic, acadèmic i universitari format per grups de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L'IRSJD aborda la investigació des del punt de vista del cicle de vida del desenvolupament humà, dirigint l'activitat d'investigació cap als problemes biològics i psicològics relacionats amb les malalties pediàtriques i els problemes de salut de l'adult que poden originar-se i desenvolupar-se en la infància. Aquest coneixement científic i tecnològic és la plataforma ideal per a oferir solucions innovadores clíniques, diagnòstiques, terapèutiques i preventives als pacients en el seu projecte de vida personal i social.

A l'IRSJD es desenvolupa la recerca en pediatria, que com a disciplina es dedica a tots els aspectes del coneixement, benestar, salut i malaltia del recent nascut i lactant, el nen i l'adolescent; incloent-hi el creixement i desenvolupament físic, mental, psicològic i socials, amb l'objectiu d'aconseguir una vida adulta plena.

Per aquesta raó, el IRSJD integra tant l’àmbit de l'atenció de la salut (HSJD i PSSJD) com la ciència biomèdica de manera indivisible abordant les preguntes mèdiques que sorgeixen de la pràctica clínica amb enfocs científics. Estem buscant respostes científiques a les preguntes clíniques mitjançant l'aplicació dels principis bàsics de la ciència i les tècniques de biologia cel·lular i genètica (IBUB), neurociència cognitiva i psicologia (UBneuro), enginyeria biomèdica i transferència de tecnologia (CREB) i el seguiment dels pacients en l'edat adulta (PSSJD) comprenent no només aspectes biomèdics, sinó també aspectes tecnològics, epidemiològics i d'economia de la salut.

El IRSJD pretén convertir-se en un centre de referència a nivell internacional en la investigació biomèdica en l'edat pediàtrica, però també amb un interès en del desenvolupament humà global.

La recerca de l'Institut està dirigida a atendre les necessitats i respondre les preguntes que neixen de la pediatria i del procés de desenvolupament humà