Maria del Carmen Gallardo González

Investigador colaborador

La investigadora Carmen Gallardo González va obtenir la diplomatura d'infermeria el 1993 per la Universitat de Barcelona i el màster de gestió en institucions sanitàries per l'Hospital de San Pau el 2013.

Actualment és membre assessora i referent de qualitat i seguretat del Pacient de la SAP Delta des del 2017 i investigadora en el grup ECONSAP des del 2018. També treballa en el grup de “No Iniciadors Medicació” i en el DESVELA del ECONSAP.

A partir del juliol del 2021 serà tutora de residents infermeria familiar i comunitària (EIR) en el centre d'Atenció Primària Gavà 2.

El seu interès en la recerca gira al voltant de temes de metodologia qualitativa.

Últimes publicacions

Més publicacions