Carlota Saumell Andreu

Ayudante de investigación

Línia de recerca:

Cognició Social

La investigadora Carlota Saumell Andreu es va graduar en Publicitat i Relacions Públiques el 2012 per la Universitat Pompeu Fabra i en Estudis Literaris el 2014 per la Universitat de Barcelona. El 2018 va obtenir el títol de Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat de Barcelona. Actualment està duent a terme el programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge a la Universitat de Barcelona.

Perfils professionals a les xarxes