Joan Prat Bartomeu

Joan Prat Bartomeu

Jefe de Grupo

Grup de recerca

Oftalmologia pediàtrica

Últimes publicacions

Més publicacions

Projectes

Nom del projecte:
Plan de marketing de GazeLab para trastornos psiquiátricos
Investigador/a principal
Joan Prat Bartomeu
Entitat/es finançadora/es:
Fundación para la innovación y prospectiva en salud en España
Codi
PCP00202
Data de inici-fi:
2017 - 2017
Més projectes