Sara Parrilla Carrasco

Ayudante de investigación

La investigadora Sara Parrilla es va graduar en Psicologia el 2015 per la Universitat Abat Oliva CEU i va obtenir el seu títol de Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona el 2018.

Actualment és investigadora col·laboradora i realitza tasques de neuropsicologia i coordinació de l'Estudi multicèntric longitudinal sobre marcadors neurobiològics d'estrès i característiques clíniques, cognitives i de neuroimatge en nens i adolescents amb síndrome de risc de psicosi i la transició a psicosi (EMARS).