Rosa Giménez Claudio

Investigador

Grup de recerca

Microbiota intestinal

La investigadora Rosa Giménez es va llicenciar en el grau de Farmàcia l'any 1981 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol de Doctor en Farmàcia per la mateixa Universitat l'any 1988.

L'any 1991 va realitzar una estada postdoctoral al Departament de Farmacologia i Patologia Experimental del "Centro de Investigación y Desarrollo" de Barcelona, del Consell Superior de Investigacions Científiques, on va col·laborar en la línia de recerca dels mecanismes moleculars implicats en la resistència a múltiples fàrmacs.

Des de l'any 2004 és professora agregada de la Universitat de Barcelona.

Actualment és investigadora sènior del grup de recerca en Microbiota intestinal on estudia quins són els factors bacterians que intervenen en la modulació de la barrera epitelial intestinal. Té un paper rellevant en el suport a la recerca del grup i en la formació de nous investigadors que s'hi incorporen.

Webs relacionades