Anna Martínez García

Ayudante de investigación

La investigadora Anna Martínez es va llicenciar en Pedagogia l'any 2012 per la Universitat de Barcelona i graduada en Mestre d'Educació Primària, amb menció a l'atenció a la diversitat, l'any 2016 per la mateixa Universitat de Barcelona. 

Des de l'any 2016 que està vinculada a les aules hospitalàries de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, exercint de mestra des del 2017 en l'Àrea de Salut Mental del mateix hospital. El recorregut assistencial en els diferents àmbits d'hospitalització infantojuvenil, permet iniciar el 2018 com a docent de la Unitat d'Alta Especialització en TEA -UnimTEA - fins a l'actualitat. 

Des del 2019, està vinculada al grup de recerca "Projecte Enllaçats", amb número de centre de cost PFNR0127, involucrada en un programa d'introducció al sistema de comunicació d'intercanvi d'imatges [PECS], com a mecanisme alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació en alumnes amb diagnòstic de Trastorn de l'Espectre de l'Autisme. 

A més a més, dins el "Projecte Enllaçats", porta a terme el programa TEAcompanyo, línia d'intervenció que pretén abordar els principis bàsics de la inclusió a l'aula i l'atenció a la diversitat, sensibilitzant als alumnes i docents que comparteixen espai educatiu amb nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme.