Sandra Perez-Torras

Sandra Perez-Torras

Investigador

Línia de recerca:

Paper del transportoma en l’oncogènesi i quimiosensibilitat a fàrmacs. Impacte de la reprogramació metabòlica tumoral en la biodisponibilitat de nucleòsids i nucleòtids.

La investigadora Sandra Pérez-Torras es va graduar en Biologia el 2000 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol de Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona el 2007. La seva tesi doctoral va estar focalitzada en càncer de pàncrees i en com millorar la bioassequibilitat dels tractaments existents i concretament en millorar l'eficàcia del tractament d'elecció, la gemcitabina, en col·laboració  amb l'empresa Lilly. Per això, va treballar en l'estudi i la modulació del transportador de nucleòsids implicat en la seva internalització a la cèl·lula i en les connexines, demostrant el seu paper clau en el pas del metabòlit activat a les cèl·lules veïnes. Destacar també el treball que va permetre establir una plataforma de tumors d'adenocarcinoma ductal pancreàtic xenoimplantats ortotòpicament a partir del tumor extirpat al pacient. Aquests models, dels que disposa actualment, permeten l'estudi d'aquest tipus de tumor caracteritzat per un molt mal pronòstic i alhora permeten l'avaluació de teràpies.

L'any 2008 es va incorporar al grup de Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals (MPET) com a investigadora CIBER ehd dins del programa d'oncologia.

Des de l'any 2010 és professora associada del departament de Bioquímica de la Universitat de Barcelona.

Actualment dins del grup de recerca de Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals lidera l'estudi del paper del transportoma en l'oncogènesi i la quimiosensibilitat a fàrmacs. Així com, l'impacte de la reprogramació metabòlica tumoral en la biodisponibilitat de nucleòsids i nucleòtids.

Actualment, també colidera un projecte amb l'empresa Reig Jofre per desenvolupar i caracteritzar sistemes nanoestructurats per l'augment de la biodisponibilitat per via tòpica o oral.

Perfils professionals a les xarxes

Últimes publicacions

Més publicacions