Aida Mata Ventosa

Investigador post-doc

La investigadora Aida Mata-Ventosa es va graduar en Ciències Biomèdiques l'any 2014 per la Universitat de Barcelona. Va cursar un Màster Oficial en Biotecnologia Avançada durant l'any 2015. Va obtenir el seu títol de Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona l'any 2019.

Durant el transcurs dels seus estudis de doctorat ha estat membre del consell de direcció de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

Des del desembre de 2019 és investigadora post-doctoral en el grup d'investigació MPET.