Javier Pizarro Delgado

Investigador post-doc

Després de llicenciar-me en Bioquímica a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) (2005), vaig obtenir una beca d'aquesta universitat per a realitzar la tesi doctoral, obtenint el títol de Doctor en 2013 sota la direcció del Dr. Jorge Tamarit. El doctorat sobre el mecanisme de secreció d'insulina en illots pancreàtics, va donar lloc a la publicació de cinc articles originals (Biochem J (2009, 2010), PLoS One (2015, 2016), Am J Transpl (2014)), obtenint a més el premi extraordinari de doctorat. A més, durant la tesi, vaig rebre una beca de la UCM per completar una estada predoctoral durant 7 mesos a la Universitat de Boston (Boston Medical Center), sota la supervisió de la Dra. Barbara Corkey, estudiant models animals de diabetis i obesitat. Després d'un període de 8 mesos amb un càrrec postdoctoral al laboratori del Dr. Tamarit, a finals de 2015, em vaig unir al grup de Dr. Manuel Vázquez Carrera (Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, UB) amb un contracte postdoctoral, atorgat per CIBERDEM (CIBER per Diabetis i Malalties Metabòliques, Institut de Salut Carlos IIII) (2015-2016), per la Fundació Bosch i Gimpera (CaixaImpulse) (UB) (2016-2017) i per la Fundació Marató TV3 (2017-2018). Aquí, sota la supervisió del Dr. Vázquez, vaig realitzar diversos estudis amb models in vitro i in vivo per dilucidar el mecanisme inflamatori induït per l'obesitat en les cèl·lules β pancreàtiques. A més, en col·laboració amb el grup del Dr. Santiago Vázquez (Departament de Química Farmacologia, UB), hem realitzat estudis sobre el disseny i la síntesi de compostos inhibidors de l'enzim "epòxid hidrolasa soluble" en el tractament de la pancreatitis aguda. Actualment, estic enfocat en investigar els efectes de la inflamació i les alteracions metabòliques en el cor i, especialment durant la cardiomiopatia diabètica, el paper de l'FGF21 (fibroblast growth factor 21) en la regulació del metabolisme hepàtic i l'estudi de compostos activadors de HRI (heme-regulated Eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) kinase) en el tractament de l'esteatosi hepàtica no alcohòlica (NASH) (Trends Endocrinol metab (2018), Int J Mol Sci. (2018), Trends Pharmacol Sci. (2018), Metabolism (2018), Diabetologia (2017), British Journal of Pharmacology (2019, in revisió).

En resum, durant la meva carrera científica he presentat més de 17 comunicacions en congressos nacionals i internacionals i he publicat 13 articles (12 inclosos al Journal Citation Reports, JCR), després de participar en sis projectes competitius. El Factor d'Impacte mitjà d'aquests articles de JCR és 5.5; tres d'ells estan inclosos en el primer decil dins la seva àrea, i nou en el primer quartil. El meu índex de Hirsch és actualment 5 (Web of Science, Thomson Reuters). A més, des de 2016, estic ensenyant diverses assignatures en Farmacologia a estudiants de la Llicenciatura en Farmàcia, com a Professor Associat. A més, he dirigit a alumnes del màster en Biotecnologia Molecular i del màster en Biomedicina a la realització del seu treball fi de màster.

Últimes publicacions

Més publicacions