Roger Domingo Espinós

Ayudante de investigación

Projectes

Nom del projecte:
AI-CARdiology Advanced Monitoring cloud-BAsed platform
Investigador/a principal
Joan Sánchez de Toledo , Bart Bijnens
Entitat/es finançadora/es:
Ministerio De Ciencia E Innovacion
Codi
TED2021-132879B-I00
Data de inici-fi:
2022 - 2024
Més projectes