Teresa Torres Moral

Ayudante de investigación

La investigadora es va graduar en Microbiologia el 2014 per la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir el Màster en Antropologia Biològica a la Universitat de Barcelona el 2015. Actualment està finalitzant una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona.

Perfils professionals a les xarxes