Anna Monistrol Mula

Ayudante de investigación

La investigadora Anna Monistrol Mula es va graduar en Bioquímica el 2017 per la Universitat de Barcelona i va obtenir el seu títol de Màster en Genètica Avançada per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2018. Actualment treballa com a investigadora CIBER en la realització de revisions sistemàtiques en col·laboració amb Eli Lilly and Co.